İpetgas 2023


Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (IPETGAS 2023), Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasinda Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında “Denizinde, dağında, taşında Cumhuriyetimiz 100 yaşında” sloganı ile düzenlenecektir.
IPETGAS'23'ün amacı, petrol endüstrisinin üç disiplinini, yatırımcıları ve servis firmalarını seçkin bir atmosferde buluşturmaktır. Bu bilimsel şölenimizde; Ülkemizin kara ve deniz alanları ile bunların uzantısı komşu ülkelerde petrol ve doğalgaz aramacılığında son dönemdeki bulgular paylaşılacak, altyapı ve stratejiler tartışılacak, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki gelişmeler uzmanlarca değerlendirilecektir. Her disiplinden uzmanların özgün sözlü ve poster sunumları yanında seçkin davetli konuşmacılar da geniş perspektiften katılımcıları aydınlatacaklar. Geleceğimiz, her üç disiplinden öğrencilerimiz için sunum fırsatı sağlanacak ve en iyi sunumlar ödüllendirilecektir. Kongremiz sergi alanında endüstrimizin çözüm ortakları, teknoloji ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacaklardır. Kongremiz öncesinde tam günlük kurslar ile meslektaşlarımızın yetkinliklerine katkı sunulacaktır. Petrol endüstrisi düzenleyici kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), sergi alanımızda yatırımcılara ülkemizin arama fırsatları hakkında bilgiler verecektir. Milli Petrol Şirketimiz Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) başta olmak üzere, arama ve üretim şirketleri, Boru Hatları ile Taşımacılık A.Ş. (BOTAŞ) ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüklerimiz sergi alanımızda servis sağlayıcı firmalarla yeni işbirliklerini tartışabileceklerdir.

Türkiye, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip Ortadoğu ve Hazar bölgesi ile tüketimi büyük ölçüde ithalata bağımlı olan Avrupa arasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu coğrafi konumu ve son yıllarda kara ve deniz alanlarında artan arama faaliyetleri neticesinde Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi yanı sıra kara alanlarında da bir çok keşfe imza atmıştır. Bu keşifler ülkemizin kara ve deniz alanlarındaki fırsatları ve potansiyeli göstermiş, yeni yatırımcıların ilgi odağında yer almasını da sağlamıştır. Bugün Türkiye, dört ultra derin deniz sondaj ve iki sismik gemi filosu ile Akdeniz ve Karadeniz'de kendi imkanları ile aramacılık yapabilen yegâne ülkedir. Bunun yanında, Karadeniz kuzeyinde Ukrayna-Rusya savaşının oluşturduğu güvenlik sorunu ve istikrarsızlık, Avrupa Birliği ülkelerinin enerji arz güvenliğinde Türkiye'nin konumunu daha da güçlendirmiştir.

Kongremiz Cumhuriyetimizin başkenti ve petrol endüstrisinin karargâhı Ankara'da duzenlenecektir. Ankara ili, Tunç Çağı'ndan beri sürekli yerleşim görmüştür. Kentteki müzeler Hitit, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Anadolu'dan geçmiş ve yaşamış bir çok kültürü yaşatmaktadır. Ankara aynı zamanda bir çok sosyal ve kültürel aktivite, otantik mağazalar ve çok sayıda birinci sınıf restoran ve otel ile öne çıkmaktadır.

Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi'nde (IPETGAS'23) Düzenleme Kurulu adına, sizleri 27-29 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara'da yapılacak konferansa bildiri göndermeye ve katılıma davet ediyorum. Katılımınız kongremizin teknik ve sosyal kalitesini artıracaktır. Cumhuriyetimizin 100.yılında 27 Eylül 2023 tarihinde Türkiye petrol endüstrisi şöleninde, katılmınız bizleri onurlandıracaktır.

İsmail Bahtiyar
Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Başkan