74.Türkiye Jeoloji Kurultayı 11-15 Nisan 2022 MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Ankara

 

https://www.jmo.org.tr