"Doğalgaz, Jeotermal ve Tektonik Araştırmalarda Asal Gaz İzotoplarının Önemi: Amik Ovası (Hatay), Doğu Anadolu Fay Zonu ve Pamukkale Sahalarındaki Çalışmalar” Prof.Dr.Galip YÜCE 15 Kasım 2019 Saat 14:00 TPAO Ar-Ge Merkezi Konferans Salonu

TPJD Seminerler Dizisi kapsamında; TPAO Ar-Ge Merkezi Konferans Salonu'nda 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 14.00'te, Prof. Dr. Galip Yüce  tarafından gerçekleştirilecek olan “Doğalgaz, Jeotermal ve Tektonik Araştırmalarda Asal Gaz İzotoplarının Önemi: Amik Ovası (Hatay), Doğu Anadolu Fay Zonu ve Pamukkale Sahalarındaki Çalışmalar”  konu başlıklı seminere tüm üyelerimiz davetlidir.