Prof.Dr.İbrahim ÇEMEN 23 Haziran 2016 "Batı Anadolu Havzalarının(extensional Basıns) Yapısal Evrimi"