Prof.Dr.Baki Varol 19 Nisan 2017

 TPJD Seminerler Dizisi kapsamında; TP Ar-Ge Merkezi Konferans Salonu'nda 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10.30'da, Prof. Dr. Baki Varol tarafından  Ankara Civarı Jura yaşlı kondense istifler (Bağlum) ve Üst Kretase-Paleosen resifler (Malıboğazı, Kuzeydoğu Ankara)” konu başlıklı seminerimiz üyelerimiz katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, seminer konusuyla bağlantılı olarak 21 Nisan 2017 Cuma günü Prof. Dr. Baki Varol liderliğinde “Atol saçak ve yama resifleri ve denizaltı yelpazeleri (Malıboğazı, Kuzeydoğu Ankara)” konu başlıklı arazi gezimiz de gerçekleşmiştir.