TROGS 25-27 Ekim 2016

TROGS 2016, Türkiye Petrol ve Doğalgaz Zirvesi “Türkiye’de Petrol Keşfinin 70. Yılı” Sempozyumu Türkiye Petrol Jeologları Derneği (TPJD), Petrol Jeofizikçileri Derneği (PJFD) ve TMMOB Petrol Mühendisleri Odası (PMO) tarafından Ekim 2016’da Adıyaman’da düzenlenmiştir. Bilindiği gibi enerji, ülkelerin kalkınmasında vazgeçilmez unsurlardan biridir. Enerji kaynakları içinde petrol ve doğal gazın önemi ise gittikçe artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda uzmanlarca doğru analiz edilemeyen petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeni olarak jeopolitik gelişmeler, arz noktasındaki artış, yeni teknoloji, finans spekülasyonları, yenilenebilir enerji kaynaklarında artan gelişmeler ve tüketimin azalması gösterilmektedir. Tüm bunlar, ülkemiz gibi bu kaynakların tamamına yakınını ithal eden ülkeler için kontrol edilebilecek hususlar değildir.

Ülkemizin bu noktada izlemesi gereken öncelikli yol, petrol ve doğalgaz kaynaklarını yurtiçinde arayıp bulmak ve bu kaynakları azami ölçüde ülke ekonomisine kazandırmak olmalıdır. Bu kapsamda, Türkiye’de öne çıkan petrol arama ve üretim bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne yapılacak yatırımların, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmakta katkısı olacağı açıktır.

Düzenlenmiş olan “Türkiye’de Petrol Keşfinin 70. Yılı Sempozyumu’’nda, petrol arama ve üretim sektörünün üç ana bileşeni olan jeoloji, jeofizik ve petrol mühendisliği disiplinlerinden çağrılı uzman konuşmacılar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde petrolün ilk keşfinden bugüne 70 yıllık yolculukta elde edilen bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşmışlardır. Bu Sempozyuma katılan sektör paydaşları, Arap yarımadasının en kuzey ucunda yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi petrol sistemi, arama yöntemleri, uygulama pratikleri ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte yeni fırsatları da görme şansına sahip olmuşlardır. Katılımcılar, Sempozyum süresince düzenlenen saha gezisi ile teorik ve teknik bilgilerin yanı sıra bölgenin jeolojisini, üretim sahalarını ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı bulmuşlardır.