Dr.Muhittin Şenalp 19 Ocak 2017

TPJD Seminerler Dizisi kapsamında; MTA Kültür Sitesi Sadrettin Alpan Konferans Salonu’nda,  19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 10.00’da, Dr. Muhittin Şenalp tarafından “Arap Platformu ve Güneydoğu Anadolu’nun Paleozoyik İstiflerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Hidrokarbon Potansiyeli” konu başlıklı seminerimiz üyelerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir.