Prof. Dr. Erdin Bozkurt 23 Şubat 2017

TPJD Seminerler Dizisi Kapsamında; Prof. Dr. Erdin BOZKURT tarafından “Menderes Masifi ve Batı Anadolu Grabenlerinin Jeolojik Evrimi: Migmatitleşme, Granit Yerleşimi ve Genişlemeli Tektonizma Arasındaki Zaman-Mekan İlişkisine Bir  Örnek" konulu seminerimiz üyelerimizin katılımıyla gerçekleşmiştir.