Türkiye Uluslararası Petrol & Gaz Konferansı ve Sergisi ( TUROGE)

10-11 Nisan 2013

Türkiye Uluslararsı Petrol & Gaz Kongre ve Sergisi 'nin ( TUROGE) birincisi Kasım 2000'de ITE Afeks ve Jeofizik Mühendisleri Odası ile birlikte düzenlemiş olup, her yıl Mart ayı içerisinde dezenlenmektedir. Kongre kapsamında, ülkemiz ve yakın coğrafyasında enerji arz ve güzenliği noktasındaki gelişmeler tartışılmaktadır. Bu Kapsamda, konularına uzman akademisyen, bürokrat, siyasetçi ve sektör temsilcileri çağrılı olarak interaktif bir ortamda görüşlerini katılımcılarla paylaşmaktadırlar. Yine kongre sürecinde kurulan sergide ulusal ve uluslararası firmalar teknolojik ürünlerini ve projelerini sergileme imkanı bulabilmektedir.

Türkiye Uluslararsı Petrol & Gaz Konferansı ve Sergisi (TUROGE'2013)'ün 12.si 10-11 Nisan 2013 tarihinde Ankara Sheraton Otel de yapılmıştır.