Prof. Dr. E. Necdet Egeran

1958-1962/1963-1964

Türkiye Petrol Jeologları Derneği’nin Kurucu Başkanı

1907 yılında Kıbrıs’ın Baf kasabasında doğdu.1926 yılında Lozan Antlaşması haklarından yararlanarak tıp tahsili yapmak için İstanbul’a geldi.Daha sonra Zonguldak’ta Maden Yüksek Mektebi’ne girdi.1931 yılında mezun olduktan sonra Belçika’da Charleroi’de stajını tamamlayarak Maden Yüksek Mühendisi diplomasını aldı.2 yıl Fransız kömür şirketinde çalıştı ve Maden Mejtebinde sınai kimya ve maden jeolojisi asistanlığını yaptı ve dersler verdi.İktisat Bakanlığı Maden Genel Müdürü Bekir Vehbi Ergene ingilizce bilen maden mühendisi olarak Egeran’ı Atatürk’ün talimatı ile kurulması düşünülen maden arayıp bulan ve yeraltı servetlerini ülke ekonomisine kazandıracak müessese için Almanya, Fransa ve Rusya’daki kuruluşların incelenmesi çalışmalarına paralel olarak, İngiltere ve Amerika’daki şirketlerin broşürlerini inceleme görevi verildi. 3 ay içinde Maden tetkik ve Arama Enstitüsü olarak planlanan kuruluşun kanun tasarısı Enver Necdet Egeran, Reşit Osman gencer, Nadir hakkı Önen’in çalışmaları ile tamamlandı ve yasalaştı. Jeolojik Etüd ve Prospeksiyonlar Grubu Direktörlüğü’ne Enver necdet Egeran, Petrol Arama Başkanlığı’na cevat Eyüp Taşman ve Altın Arama Grup Başkanlığı’na Hadi Yener getirildi. Harita genel Müdürlüğü’nden sağlanan 1/100.000’lik paftaları grupta bulunan 18 yabancı ve 2 Türk mühendis ile birlikte İstanbul Üniversitesi ve İTÜ profesörleri, doçentleri ve asistanları ile birlikte memleketin büyük kısmında yapılmamış olan jeoloji çalışmalarının yapılmasını sağladı.Fransız Schlumberger ve Alman Askania firmasının Türkiye’ye gelmesi ile ilk jeofizik çalışmaları başladı. Atatürk’ün önerisi ile 1938’de Fransa’da politeknik Enstitüsü’nün Jeoloji Grande Ecole (nancy) başladı ve 1939 yılında jeoloji mühendisliği diplomasını aldı.Türkiye tektoniği ve maden yatakları ile münasebeti çalışmasını yaptı. 1946 yılında doktora çalışmasını “Tuz Yatakları ile Petrol Sahalarının Münasebetleri” konusunda tamamladı. 1942 yılında 1/800.000 ölçekli tüm Türkiye’yi kapsıyan jeoloji haritasının 8 pafta haalinde yayınlanmasına katkı sağladı. 1944 yılından itibaren Raman sahası üzerine çalışmalar yaptı ve 8-9 numaralı kuyu yerlerini verdi. 1947 yılında Raman’da rafineri kurulması konusunda çalışmalar yaptı.

1948 yılında Maden Fakiltesi’nin kuruluşuna önemli ölçüde emeği geçen Prof.Dr. ilhami Civaoğlu senato komisyonunda görev alan Ord.prof. tevfik Taylan, Ord.Prof. Hulki eren, prof.Malik Sayar ve prof.Hamdi peynircioğlu yurt içinde madencilik alanında söz sahibi olan yurt dışında eğitim görmüş Yüksek Maden Mühendisleri (Şahap Birgi, Necdet Egeran, hayri Öğelman, Naci Üçer, Hadi Yener) ile karma komisyon kurarak fakiltede okutulacak ders ve uygulamaların programını, gerekli derslik ve laboratuvarların planını hazırlamışlardır. Aachen Teknik Üniversitesi Maden İşletmesi Ord.Profesörü C.H. Fritzche ile de işbirliği yapılmıştır. Aynı yıl Lahn ile birlikte Türkiye Jeolojisi kitabını hazırlamıştır. 1949 yılında Adana ve İskenderun havzalarında petrol arama çalışmaları yaptı. Aynı yıl AAPG (Amerikan Petrol Jeologları Derneği) kuruluşunun asil üyeliğine seçildi. 1952 yılında MTA Petrol Dairesi genel Direktörlüğü’ne getirildi.

1953 yılında petrol kanunu’nun hazırlanması çalışmalarında bulundu. Kanun 1954 yılında tamamlandı Cento konferansında petrol imkanları raporu yayınlandı. 1956’da ise özel sektöre geçerek Mobil’in Türkiye Müdürü olarak görevlendirildi. Mersin’de Mobil, Shell, BP şirketlerinin kuracağı rafinerinin kuruluş çalışmalarında bulundu. ATAŞ rafinerisinde çalışmaya başladı ve çalışma süresinde Adana’da Bulgurdağı ve Güneydoğu Anadolu’da Şelmo sahaları bulundu. 1968’e kadar görevde kaldı. Aynı yıl müşavirlik firması kurdu.  Çalışmalarında Türkiye Jeoloji Kurumu kurucusu ve başkanı, Türkiye Petrol Jeologları Derneği kurucusu ve başkanı, MTA Kurucusu, Türk Fransız Mühendisler Derneği kurucusu ve başkanı, Türk Amerikan Jeologları Derneği başkanı ve Rotary Kulübü başkanı olarak görev yaptı.