IPETGAS 2015,Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi

1992 yılından beri Kongre, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından iki yılda bir ortaklaşa düzenlenmektedir. 1992, 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 ve 2015  yıllarında başarıyla tamamlanan kongreler ile petrol endüstrisinde birbirini tamamlayan farklı meslek disiplinleri arasındaki birlikte çalışma anlayışının ve dayanışmasının en güzel örneklerini oluşturmuştur. 2005 yılından itibaren Petrol Kongreleri, Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi-IPETGAS başlığı altında yapılandırılmaya başlanmış, bu başlık altında 2018 yılı 11-13 Nisan ayında 7.si ve kongrelerin 21.si olarak düzenlenecektir. http://ipetgas.org

Dünya Jeolojisinde hidrikarbon kaynaklarının zenginliği açısından çok önemli bir konumda olan ülkemizde, arama çalışmalarının yoğunlaştırılması, bunun için gerekli kaynakların oluşturulması, bilimsel çalışmaların desteklenmesi, özellikle de yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi kongrenin hedefleri arasındadır.