Genel Kurulumuz 25 Nisan 2019 Perşembe Günü Saat 14:00 da TP Ar-Ge Merkezi Konferans Salonunda Üyelerimizin Katılımıyla Tamamlandı.

 47.Dönem Yönetim Kurulumuz; 

Yönetim Kurulu (Asıl)

Özlem KORUCU (Başkan)

Ömer ŞAHİNTÜRK (II. Başkan)

Arzu AKTOSUN (Genel Sekreter)

Hüsnü ÇORBACIOĞLU (Sayman)

Hasan SARIKAYA (Üye)

Hüseyin YAKAR (Üye)

Serdar Arif ÖZDOĞAN (Üye)

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ayşegül CANATALI

İzzet ÖZDEMİR

Damla ALTINTAŞ

Gülsüm Burcu GÜNAL

Şükrü Gökhan KÖSE

Emir Yusuf ERSAY

Mahir KAYA